Kundcase

Swegon och QRTECH i samarbete kring utvecklingen av uppkopplade klimatsystem

För Swegon, marknadsledande leverantör inom inomhusklimat, är det självklart att dra nytta av de fördelar som ny teknik för med sig. 2020 inleddes ett nära samarbete mellan Swegon och Endian Technologies, numera del av QRTECH, som möjliggör utveckling av fler smarta lösningar i teknisk framkant.

Ett bra inomhusklimat hemma, på arbetsplatsen och i offentliga miljöer, är avgörande för hälsa, välbefinnande och prestation. När inomhusklimatet är behovsstyrt finns dessutom stora möjligheter att minska såväl driftskostnad som miljöpåverkan; sensorer säkerställer att temperatur och ventilation är exakt på rätt nivå vid rätt tidpunkt. Ett uppkopplat system gör det även möjligt att hantera drift och service på distans. Vid Swegon råder full aktivitet inom affärsområdet Digital Services, då allt fler fastighetsägare, installatörer och i slutändan de som faktiskt vistas i byggnaderna, upptäcker fördelarna med smarta klimatsystem. Sedan ett år tillbaka kompletterar QRTECHs experter inom IoT, cloud och informationssäkerhet det befintliga teamet.

Uppkopplade system ger full överblick och enkel åtkomst till våra lösningar inom ventilation, värme och kyla. Dessutom kan installationstiden kortas väsentligt, säger John Wibrand, System Development Director Digital Services vid Swegon.

Det kan låta enkelt men systemen är tekniskt avancerade. Bakom användargränssnittet är arkitekturen omfattande. Sensorer, detektorer och annan teknisk utrustning ska implementeras, en stor mängd data ska skapa värde för slutanvändaren och informations- och driftssäkerheten måste säkerställas. Här kommer QRTECHs kompetens med i bilden.

QRTECH har gjort det möjligt för oss att på kort tid utveckla smarta lösningar som skapar värde, konstaterar John Wibrand.

Swegon var tidiga med att dra nytta av de fördelar som ny teknik för med sig, men arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling för att möta marknadens behov av mobilitet och uppkopplade tjänster. QRTECH är med och bidrar till att de uppkopplade klimatsystemen ligger i teknisk framkant, är hållbara och genererar största möjliga värde.

Vi är glada över det förtroende som vi har fått och ser fram emot att även fortsättningsvis stötta Swegon i utvecklingen av uppkopplade klimatsystem, säger Roger Kanstrup, Affärsansvarig vid QRTECH.

Om Swegon

Swegon Group, helägt av Investment AB Latour som är noterat på Stockholmsbörsen, är marknadsledande inom energieffektiva produkter och system för inomhusklimat. Swegon har dotterbolag i 16 länder, distributörer över hela världen och 16 produktionsanläggningar i Europa, Nordamerika och Indien. Företaget sysselsätter mer än 2 600 personer och omsättningen år 2020 var ca 5,6 miljarder svenska kronor.

www.swegon.com

Kontaktperson

Roger Kanstrup

Roger Kanstrup

Affärsansvarig / Digitala lösningar

Läs mer