Om oss

Vi är framtidens utvecklingspartner!

QRTECH är ett ledande företag inom utveckling av elektronik, mjukvara och digitala tjänster. Vårt ursprung kommer från forskning och Göteborgs världsledande fordonsindustri. Idag är vi verksamma inom flera högteknologiska branscher där hög kvalitet, innovation och spetskunskap möts för att bygga morgondagens hållbara samhälle. Vi ser oss som en Technology Pathfinder. Vår framtidsidé bygger på att 20-talets utvecklingspartners har djup kunskap inom såväl hårdvara som mjukvara. Kombinationen gör oss unika. Vi guidar, hjälper och utvecklar lösningar, så att våra kunder kan få mesta möjliga effekt av den växande digitala tekniken.

QRTECH är helägt dotterbolag inom EMBRON Group med ett globalt nätverk av tjänster, produkter och tillverkning. Läs mer på www.embrongroup.com

Våra värderingar

QRTECH är ett värderingsstyrt bolag. Sunda, gemensamma värderingar ligger till grund för hur vi tänker och utvecklar vårt bolag.

Vi sätter människan först

Med vår djupa tekniska kompetens har vi ett ansvar att bygga morgondagens hållbara samhälle. Vi sätter oss in i globala trender, nya teknikområden och digitalisering för att lotsa våra kunder på resan mot att bli hållbara, framgångsrika företag i en mänsklig värld. Vi bryr oss om våra medarbetare, våra hjältar, som dagligen skapar magi. Vi bygger företaget tillsammans och utvecklas dagligen i våra uppdrag, projekt och genom satsningar på utbildning och forskning.

Vi omfamnar komplexa utmaningar – då skapar vi större avtryck

Våra kunder ställs inför tuffa utmaningar – såväl affärsmässiga som tekniska. Som en Technology Pathfinder omfamnar vi utmaningen, vänder på perspektiven och gör den till vår gemensamma. Vi drivs av att vara medskapande och realisera våra kunders drömmar. Låt oss drömma och skapa tillsammans!

Kvalitet – i varje detalj

Redan från bolagets första början har kvalitet varit en hörnsten i hur vi agerar, levererar och ser på det vi gör. Våra kunder har höga krav på tillförlitlighet. Kvalitet är också ett annat ord för långsiktiga och hållbara lösningar. Genom en god design från affärsidé och konceptutveckling till systemdesign och implementation, skapar vi flexibla och framtidsanpassade lösningar som är enkla att vidareutveckla och förvalta.

Teknik som drivkraft för ett hållbart samhälle

Nya tjänster ska utvecklas från idéer, behov och kundupplevelse – det håller vi med om. Men för att en idé ska flyga på riktigt krävs rätt val av teknisk lösning. Ofta är det ett tekniskt innovationssteg som ligger bakom en revolution av nya tjänster. Tjänster som före tekniksprånget endast gick att visualisera på papper. Vi vill vara den positiva kraften som använder tekniken för att bygga ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Historia

QRTECH historia

QRTECH startade verksamheten 1997 och har sina rötter i säkerhetskritiska realtidssystem på Chalmers University of Technology. Sedan början har fokus huvudsakligen varit på elektronik och programvara för kunder inom industrin. Genom åren har QRTECH’s samarbete mellan forskning och industri alltid varit en hörnsten, en del i QRTECH’s DNA. Detta har tillåtit oss att utveckla produkter i teknikens framkant.

Fordonsindustrin uppskattade skickligheten hos QRTECH´s ingenjörer, pålitligheten i tjänsteleveransen och förutsägbarheten hos QRTECH projektledning. I början av 2000-talet började QRTECH att växa snabbt. Åren 2004 och 2005 blev QRTECH utnämnt till ”Gasellföretag” av Dagens Industri.

Redan 2007 inleddes forskning inom elektronik- och hybridfordon. QRTECH involverades också i framtagandet av ”Functional Safety” standarden ISO 26262.

Expansionen fortsatte och 2013 flyttade QRTECH till nuvarande lokal i Mölndal, där laboratorieverksamheten utökades ytterligare med kraftelektronikceller och en EMC-kammare under 2016.

2017 förvärvades bolaget och blev en del av EMBRON Group.

2020 gjordes en större investering i nytt kraftelektroniklabb. Fokus låg på utveckling och testning av framtida elmotorer inom transport- och fordonsindustrin.

2021 förvärvade QRTECH Endian Technologies och tillförde därmed ytterligare kompetens inom framtidsområden såsom industriell IoT, connectivity och open source.

Vill du veta mer?

Kontakta oss