Kundcase

QRTECH och Emerson i samarbete: utvecklar framtidens lösningar inom vattenhantering

QRTECH har inlett ett strategiskt samarbete med Emerson för att utveckla framtidens lösningar inom vattenhantering. En ny IoT-lösning, som underlättar kontroll och mätning av nivåer och flöden, har tagits fram som ett första steg. Tekniken har stor tillväxtpotential inom såväl befintliga som nya marknader, där hållbara lösningar för människa och miljö har högsta prioritet.

Med klimatförändringarna väntas extremväder som kraftigt regn eller lång torka bli allt vanligare. Snabba väderomslag ställer tuffa krav på samhällsplaneringen, där beredskap måste finnas såväl för att minska översvämningar som motverka vattenbrist.

Emerson, världsledande inom högteknologiska radarlösningar, stod inför att utveckla en IoT-lösning för kontroll och mätning av nivåer och flöden, och kontaktade därför QRTECH under sommaren 2020. Martin Johansson, kundansvarig elektronikutveckling vid QRTECH, säger följande om den initiala dialogen:

– När Emerson berättade om ambitionen att utveckla ett nytt, mer användarvänligt system för vattenhantering, såg vi stora möjligheter att vara med och göra skillnad. Med rätt teknik kommer man långt och kan bidra till att skapa en hållbar samhällsutveckling, säger Martin Johansson.

Första steget i samarbetet blev att utveckla en användarvänlig kontrollbox med tydliga displayer och ett pedagogiskt gränssnitt, vilket gör det lättare för tekniker att läsa av mätvärden och konfigurera systemet. Med hjälp av givare och regulatorer regleras pumpar och ventiler.

Tekniken är användbar exempelvis för dammar, där det är av yttersta vikt att inte grenar och annat i vattnet fastnar i galler och dammluckor. Även inom tillverknings- och processindustrin, där spillvatten från olika processer behöver tas till vara, finns ett behov av IoT-lösningen.

Smart lösning på ett komplext problem

QRTECH har i nära dialog med Emerson designat och utvecklat produkten – från ax till limpa.

– I ett första skede har vi utvecklat kontrollboxen för avläsning och hantering ute på fältet men den tekniska potentialen är stor, säger Martin Johansson.

Genom projektet fortsätter Emerson att driva teknik i framkant, med siktet inställt mot att utveckla hållbara lösningar för människa och miljö. Innovationer som möjliggörs genom det strategiska samarbetet med QRTECH. Per Ahlgren, Director Technology and Quality, Deputy MD Rosemount Tank Radar AB vid Emerson, säger följande om processen:

– Samarbetet har hittills fungerat fantastiskt bra. Korta kommunikationsvägar och fokus på den tekniska lösningen i kombination med ett stort intresse att förstå kundens utmaning har varit centralt under hela utvecklingsuppdraget. Vi upplever att QRTECH har varit lyhörda för våra krav vilket har förenklat uppdraget att designa en smart och kostnadseffektiv lösning på ett komplext problem. Med bas i deras agila arbetssätt har samarbetet, speciellt under de tidiga utvecklingsfaserna, löpt på helt friktionsfritt. Emerson ser en enorm tillväxtpotential inom befintliga och nya marknader med ett stort behov av fler sensorer för att möta behoven som IoT driver.

Erfarenhetsutbytet med QRTECHs ingenjörer värdesätts högt och innebär ett lyft för verksamheten:

–Vi arbetar kontinuerligt med förstärkning och utveckling av vår interna organisation men på senare år har våra strategiska samarbetsparters som QRTECH blivit en viktigt del för att nå våra aggressiva produktplaner de kommande åren, konstaterar Per Ahlgren.

Om Emerson

Emerson är en världsomspännande koncern med över 80 000 anställda på fler än 180 platser i världen. Rosemount Tankradar i Mölnlycke är basen för radarutveckling inom Emerson för industri och marinapplikationer med produktionssiter spridd över hela världen. 99% av produktionen går på export.

www.emerson.com

Kontaktperson

Anders Lembing

Kundansvarig / Inbyggda system

Läs mer