Pressrelease 2 mars 2021

Innovationsföretaget QRTECH accelererar sin tillväxtresa –lanserar ny visuell identitet

QRTECH utvecklar framtidssäkrade produkter och tjänster i världsklass tillsammans med sina kunder. Nu är det dags att också spegla detta i företagets profil. I dagarna presenterar QRTECH en helt ny varumärkesplattform och hemsida.

2020 har varit händelserikt för QRTECH. Omsättningen har ökat med 15 procent jämfört med föregående år, bolaget har nyrekryterat inom flera områden samt gjort en större investering i ett nytt kraftelektroniklabb, för bland annat utveckling och testning av framtida elmotorer inom transport- och fordonsindustrin. Forskningen drivs av hållbar utveckling, med ett särskilt fokus på grön teknik för att optimera befintliga produkter.

För att visa på den fokuserade strategiska riktningen valde QRTECH även under året att se över varumärkesplattformen och det grafiska uttrycket.

I våra uppdrag och projekt samt i vår forskningsverksamhet skapar QRTECHs medarbetare, tillsammans med våra kunder, långsiktiga och hållbara lösningar. Tanken är att vara en Technology Pathfinder, som leder och visar vägen från start till mål. Vår nya visuella identitet speglar tydligare vår framtidsvision och djupa tekniska kunskap, säger Patrik Sahlsten, CEO på QRTECH.

Den nya varumärkesplattformen har gett visuell form åt företagets värderingar, där den mänskliga aspekten, hållbarhet och innovationskraft är i fokus. Q:et i QRTECH står för Quality. Nu genomsyras även den digitala kommunikationen av kvalitet. En uppfräschad logotyp, nya färger och typsnitt samt en moderniserad hemsida hör till förändringarna.

Under processen att förstärka och förtydliga varumärket har QRTECH samarbetat med Start Communication.

Att omsätta sitt varumärkesarbete i praktiken är en utmaning för många ingenjörsbolag. Men QRTECH har på ett föredömligt sätt utgått ifrån att bygga sitt varumärke designat runt människan. Genom att kommunicera QRTECHs utforskande personlighet i den nya identiteten likväl som i sin produktutveckling, kommer företaget att ta en särskiljande position på marknaden, säger Marie Karlsson, Kommunikationsstrateg på Start Communication.

Under den fortsatta tillväxtresan utgör hemsidan ett viktigt verktyg för att tydligare kommunicera vilka QRTECH är och vad bolaget står för, samt attrahera fler medarbetare med spetskompetens.

Vi utvecklar framtidssäkrade produkter och tjänster i världsklass tillsammans med våra kunder och nu är det dags för oss att också spegla detta i vår profil, konstaterar Patrik Sahlsten.

Vi utvecklar framtidssäkrade produkter och tjänster i världsklass tillsammans med våra kunder och nu är det dags för oss att också spegla detta i vår profil.

Patrik Sahlsten, CEO QRTECH

Kontaktperson

Patrik Sahlsten

Patrik Sahlsten

VD / Affärsutveckling

Läs mer