Kundcase

Färre olyckor, kortare bilköer och mindre utsläpp

På uppdrag av Q-Free har Qrtech utvecklat en ny hårdvaruplattform för trådlös kommunikation som är energisnål samtidigt som prestandan är hög. Nu förväntas den bidra till att tekniken blir tillgänglig för fler.

Vehicle to X (V2X) innebär fantastiska fördelar för trafik och samhälle. Trådlös kommunikation för fordon skapar möjligheter att minska såväl utsläpp som trafikolyckor när fordon kan kommunicera med varandra. Men dagens lösningar är ofta dyra och alltför energikrävande. Inte sällan har man också behövt en antenn på taket.

Det var ett tekniskt utmanande projekt att få in så mycket avancerad teknik på en så liten yta. Systemet behövde vara robust med en hög prestanda men samtidigt så litet att kommunikationsdosan fick plats i vindrutan på fordonet utan att skymma sikten, säger Mattias Bergendahl, kundansvarig på Qrtech.

Andra tekniska förutsättningar var att använda sig av den öppna wifi-standarden som är speciellt framtagen för intelligenta transportsystem (C-ITS) och operativsystemet Linux.

V2X är ett snabbt växande teknikområde och tekniken lägger grunden för att kunna utveckla ett stort antal uppkopplade tjänster på marknaden – för förare men också för stat och kommun som vill optimera sina trafikflöden. Hårdvaran monteras i efterhand så tekniken kan verkligen göra skillnad för miljön, flödet och säkerheten på våra vägar, säger Patrik Sahlsten, vd på Qrtech.

Lösningen börjar användas i ett pilotprojekt redan till sommaren och uppdragsgivaren Q-Free ser stora möjligheter.

Trafiksituationen har på många håll i världen nått bristningsgränsen. Stillastående trafik och långa köer är dessvärre en vardagsrealitet på många platser. Men samtidigt sker en snabb teknisk utveckling och med vår V2X-teknik ger vi städer, kommuner och annan offentlig förvaltning ytterligare möjligheter att kontrollera och hantera trafikflöden – för allt från kollektivtrafik till offentliga fordon som polisbilar, brandbilar eller fordon inom sjukvården, säger Ola Martin Lykkja på Q-Free.

Om Q-Free

Q-Free är ett teknikbolag inriktat mot att leverera produkter och tillhörande tjänster till den globala intelligenta transportmarknaden (ITS, Intelligence Transport Systems).

Lösningarna används idag främst i vägtullar, parkering och trafikledning. Visionen är att vara en ledande aktör inom det tekniska området, samt bistå med hög professionell nivå inom samtliga branscher där bolagets produkter används.

Q-Free etablerades 1984 och har sitt huvudkontor i Trondheim.

För ytterligare information, besök www.q-free.com

Kontaktperson

Roger Kanstrup

Roger Kanstrup

Affärsområdeschef / Elektronik och mjukvara

Läs mer