Kundcase

Piab Group väljer QRTECH för framtidssäkra automatiseringslösningar

När Piab Group, en global leverantör av industriella vakuumtekniklösningar, går mot datadriven forskning och utveckling för att få ytterligare insikter för produktinnovation, valde de att arbeta med QRTECH som en strategisk partner.

Piab Group tillhandahåller grip-, lyft- och flyttningslösningar för en mängd automatiserade materialhanterings- och fabriksautomationsprocesser. Deras kundbas inkluderar organisationer från branscher såsom livsmedel och drycker, läkemedel, förpackningar, kemikalier, fordonsindustrin, logistik och lager.

Med tanke på de mångsidiga och ständigt föränderliga behoven hos sina kunder började Piab Group arbeta med datadriven forskning och utveckling under 2021. Baserat på erfarenheter inom varje separat affärsområde ville Piab Group bygga en digital plattform som kunde koppla samman produkter och interna system för att få ytterligare insikter. Detta nya tillvägagångssätt krävde att de kunde samla in, komma åt och analysera data om produkter, produktanvändning och kundbeteende.

QRTECH:s expertis och proaktiva problemlösning var avgörande för att Piab skulle kunna fortsätta den digitala utvecklingen med företaget.

Vi valde att samarbeta med QRTECH för deras tekniska och affärsmässiga expertis, kundfokus och vilja att saminvestera för långsiktigt värde, säger Girish Agarwal, CDO/CIO på Piab Group.

För att kickstarta den digitala plattformen träffade QRTECH R&D-chefer, CTO:er och produktägare inom olika divisioner för att få en bättre och djupare förståelse för deras behov och krav.

Vi definierade flera initiativ för att förbättra forsknings- och utvecklingsorganisationens förmåga att samla in, visualisera och dra slutsatser från mätdata. Detta innebar att samla all data på ett ställe för enkel åtkomst och analys. Vi utökade piDIGITAL-plattformen för att inkludera fler testriggar och började analysera data med Power BI, säger Joakim Fernstad, projektledare på QRTECH.

På grund av detta utvecklades en koncernövergripande ”roadmap” för implementering 2023 och den första versionen av plattformen kommer snart släppas.

Tack vare expertstödet från QRTECH:s teknik- och tjänstedesignteam har vi kunnat utforska den stora potentialen inom det digitala området. Vårt samarbete har varit smidigt och vuxit organiskt, avslutar Girish Agarwal.

Det övergripande målet med plattformen är att erbjuda nyckelmekanismer för uppkoppling och digitalisering som kan användas i framtida produkter. Nästa steg inkluderar planering inför leverans till marknaden och att hjälpa verksamheten att prioritera datadrivna metriker, avgörande för utvecklingen av framtidssäkra automatiserade processlösningar.

Om Piab Group

Piab Group är representerat i mer än 100 länder med nästan 1 000 partners och har registrerat mer än 65 patent genom åren. Innovationstakten ökar ständigt tillsammans med efterfrågan på automatiserade lösningar. Sedan 2018 ägs Piab av Patricia Industries, en del av Investor AB.

www.piab.com

Kontaktperson

Roger Kanstrup

Roger Kanstrup

Elektronik / mjukvara

Read more