Nyheter

Embron Group och Qrtech ingår partnerskap med Acorn Technology – stärker sitt erbjudande i Sverige och Göteborg

26 Augusti 2022

Den norska IT- och teknologigruppen Embron Group förvärvar 70 % av aktierna och ingår i ett partnerskap med konsultföretaget Acorn Technology. Med köpet stärks Embrons position i Sverige och i Göteborg. Göteborgsbolaget Acorn blir systerföretag med gruppens teknikföretag i staden – Qrtech. Tillsammans skapar Qrtech och Acorn ett av Göteborgs allra starkaste erbjudande av avancerade konsult- och projekttjänster inom mjukvaru- och elektronikutveckling.

– Qrtech fokuserar på utveckling av intelligenta tjänster inom elektrifiering, industriell IoT och autonoma system. Genom partnerskapet med Acorn stärker vi upp ytterligare inom mjukvaruutveckling. Acorn och alla dess duktiga medarbetare passar väldigt väl in i Qrtechs och Embron- gruppens framtidsplaner, säger Patrik Sahlsten, vice president i Embron och vd för Qrtech.   

Acorn är sedan 2011 ett värdedrivet konsultbolag med spetskompetens inom mjukvaruutveckling, cloud och inbyggda system. Med över 70 anställda levererar Acorn avancerade tjänster och lösningar till noggrant utvalda produkt- och tjänsteproducerande företagskunder från en rad olika branscher.  

– Det ska bli väldigt kul att hamna i ett större sammanhang, säger Thomas Pantzar, styrelseordförande och medgrundare i Acorn Technology. På Acorn ser vi det här som ett nästa steg för bolaget, ett partnerskap som kommer att ge såväl företaget som alla våra anställda än fler möjligheter att utvecklas utan att ge avkall på vår unika kultur och det som är utmärkande med Acorn. Vårt närmsta fokus kommer fortsatt att ligga på att utveckla bolaget samtidigt som vi vill hitta gemensamma affärsmöjligheter tillsammans med Qrtech. 

Embrongruppen består av ett flertal andra bolag inom IT och tech. Bland dem Qrtech – Acorns nya systerföretag. Qrtech med 130 anställda konsulter har ett något bredare fokus och levererar lösningar i hela värdekedjan från kraftelektronik och hårdvara till moln- och IoT-utveckling samt designtjänster. Och det är förstås ingen slump att de två bolagen hamnar i samma grupp där de tillsammans nu är över 200 teknikspecialister. 

– Flera av våra medarbetare på Qrtech har känt eller jobbat tillsammans med ledningen i Acorn sedan länge tillbaka och har ett stort förtroende för deras affärsmässighet och dem som personer. Att nu kunna börja jobba inom samma grupp och hitta nya samarbetsformer och synergier känns fantastiskt roligt, säger Patrik Sahlsten. 

Bild från vänster:
Magnus Andersson  (Acorn), Håkan Berggren (Acorn), Patrik Sahlsten (Qrtech), Thomas Pantzar (Acorn), Trygve C. Moe (Embron Group)

Om Acorn

Acorn Technology är ett mjukvaruutvecklande konsultbolag som vågar utmana rådande branschnormer och tänka annorlunda. På Acorn odlas en kultur där duktiga individer kan växa. Där utveckling, både ur ett personligt och mjukvarumässigt perspektiv, prioriteras högst. Som en komplett och erfaren partner utvecklar och integrerar Acorn avancerade system och applikationer för ledande produkt- och tjänsteproducerande företag i en rad olika branscher.

www.acorntechnology.se

Kontaktperson

Patrik Sahlsten

Patrik Sahlsten

CEO

Läs mer