Vad vi gör / Produkter

Rapid prototyping

Behöver du kickstarta din utveckling? På QRTECH har vi tagit fram egenutvecklade plattformar för att effektivt komma igång och verifiera med era utvecklingsprojekt. Det leder till en snabbare väg till marknaden!

kontaktperson

Inbyggd mjukvara för Automotive

QRBSW, QRTECH Embedded Automotive Software Platform. Inbyggd plattformsmjukvara som stödjer CAN, UDS, LIN, MCAL (för vald uppsättning MCU:er) etc., används i både Automotive Tier 1- och OEM-produkter samt för produkter för andra segment.

UDS Bootloader

UDS Boot loader för nedladdning av mjukvara både över CAN och Ethernet, inklusive funktionalitet för Security Access.

QRTECH Test Engine

Automatiserat testramverk som stödjer CI/CD, HIL- och EOL-testning. Inkluderar dedikerad hårdvara och standardiserade testenheter (QRCAN2) för snabb uppstart.

QRCAN2 Test Unit

Fysisk testenhet med CAN-FD, LIN, AI, HSD, LSD, USB, Ethernet, med möjligheter till utökning. Används i uppsättning av CI/CD HIL rig, som bas i framtagning av dedikerad testhårdvara eller ECU-utveckling. Processorn är NXPS32K148.

Kontaktperson

Mattias Bergendahl

Kundansvarig / Elektronikutveckling