Vad vi gör / Internet of Things

Internet of Things

Idag står i stort sett alla företag inför en digitaliseringsresa. Ofta ska befintliga maskiner eller produkter kopplas upp och helt nya devices för datainsamling utvecklas, i syfte att leverera data till internet. På QRTECH har vi kompetensen hela vägen från sensor till app. Vi arbetar även med byggblock som minskar risk, kortar utvecklingstid och minimerar kostnaden över produkt- och tjänstelivscykeln.

Kontaktperson

Från sensor till app

Med vår hjälp kommer du snabbt från affärsmodell till prototyp och pilot. Vi finns med under hela resan till driftsatt tjänst och produkt.

Expertisområdet IoT är egentligen summan av det vi erbjuder; elektronikutveckling, inbyggda system och digitala lösningar. Plus kunskap om och erfarenhet av hur en enhet kopplas upp på ett robust och säkert sätt, samt hur du drar affärsmässig nytta av att vara uppkopplad.

Vi utvecklar kraftfulla Linux-baserade edge-datorer och strömsnåla sensor-devices, ofta baserade på Zephyr. Molnplattformen är i de flesta fall helt kundspecifik och vi är vana att utnyttja managerade tjänster från såväl AWS och Azure som Google. Vi bygger även IoT-plattformar baserade på open source, vilka kan hostas on-premise eller hos valfri cloud-leverantör.

Light-weight Tech-bricks

Genom ett antal ”tech bricks”, referensimplementationer, sparar du tid och pengar i din utveckling. Baserade på Open Source, ger dessa stora vinster både på kort och lång sikt i din produkt- och tjänsteutveckling. När vi erbjuder våra byggblock vill vi gärna medverka till effektiv utveckling genom att hjälpa till att sätta upp en effektiv CI/CD-kedja. Målet är att du som kund, så snart du vill och kan, ska ta över kontrollen över din egen utveckling.

Kontaktperson

Peter Malmberg

Peter Malmberg

Kundansvarig / Internet of Things

Elektronikutveckling

Läs mer

Inbyggda system

Läs mer

Digitala lösningar

Läs mer