Vad vi gör / Inbyggda system

Inbyggda system

QRTECH står för Qualified Realtime Technology, vilket säger en hel del om vårt arv och bakgrund. Vi säkerställer högkvalitativa, robusta lösningar i en hårdvarunära, inbyggd miljö – och är vana att utveckla minnessnåla, feltoleranta och säkra system.

Vår kompentens omfattar allt från systemteknik, mjukvaruarkitektur- och utveckling, till Continuous Integration & Deployment. Vi arbetar även med agila metoder samt produkt-, projekt-, och releaseledning.

Kontaktperson

Design och utveckling

Hur säkerställer vi en kostnadseffektiv utveckling av kvalitetsprogramvara? Jo, genom att anpassa väletablerade metoder och arbetsflöden baserade på kontinuerlig integration, automatiserad testning och spårbarhet.

Med välutvecklade processer, metoder och verktyg, i kombination med skickliga ingenjörer som använder moderna laboratorier, levererar vi överenskommen funktionalitet och kvalitet. Alltid i tid och inom budget. Våra utvecklingsteam har genom vårt projektkontor även tillgång till ytterligare teknisk kompetens för att lösa extraordinära utmaningar.

Internet of Things och Connectivity

Säljer ni tjänster eller produkter? Frågan blir alltmer relevant i takt med att vi kopplar upp vårt samhälle och våra saker. Sakernas internet – eller Internet of Things (IoT) – förändrar spelplanen. Ett uppkopplat system skapar automatiskt behov av förvaltning, service och kundkontakt.

På QRTECH är vi vana att utveckla loT-lösningar och kombinerar det med vår kunskap inom digitala lösningar.

Autonom körning och förarstödsystem

Vår resa inom autonom körning (AD) och avancerade förarassistanssystem (ADAS) började som forskning kring hur vi kunde göra dessa system säkra. Denna aspekt utgör en del av alla våra nuvarande projekt i AD/ADAS, eftersom säkerhet fortfarande är den viktigaste möjliggöraren och begränsningen i självkörande bilar. För att fatta säkra beslut har vi undersökt flera varianter av sensorer – som kameror, radar och lidar – för att visualisera miljön runt fordonet. Analys av data från sensorer har under åren hjälpt oss utforska AI och sensorfusion.

Sedan starten av AD- och ADAS-utvecklingen har vi utvecklat ett antal produkter för våra kunder. Bland annat säker styrelektronik för lastbilar och system för att samla in kameradata för upplärning av AI.

Functional Safety

Att utveckla komplexa E/E-system enligt ISO 26262 är en utmanande uppgift för de flesta företag. QRTECH har mer än 15 års erfarenhet av klassificering och utveckling av säkerhetskritiska system inom fordonsindustrin. Idag arbetar vi nära fordonsleverantörer och hjälper dem att utveckla säkerhetsrelaterad fordonselektronik med integritetsnivåer från ASIL A till ASIL D.

Experter på ISO 26262

 • 15 års erfarenhet av klassificering och utveckling av säkerhetskritiska system för fordon.
 • Proaktivt deltagande i utformningen av ISO 26262-standarden.
 • Aktiva i såväl nationella som internationella forskningsprojekt relaterade till funktionell säkerhet.

Utvecklingskapacitet inom ASIL D

 • Intelligenta styrhjälps-ECU:er enligt ASIL D.
 • Shift-by-wire-elektronik med ASIL C-integritet.
 • Säkerhetsanalys och design för hybrida drivlinor.
 • OEM-support, gapanalyser och utbildning.

Säkerhetsutveckling

 • Medlem i ICT Arena-arbetsgruppen för cybersäkerhet.
 • Spåra nuvarande och framtida säkerhetsfrågor och lösningar för bilindustrin.
 • Erfarenhet från andra domäner med befintliga lösningar.
 • Följer best practice från SAE International J3061.

Kontaktperson

Mikael Arnelind

Affärsområdeschef / Inbyggda system

Elektronikutveckling

Läs mer

Internet of Things

Läs mer

Digitala Lösningar

Läs mer