Artikel

Spjutspetsteknik för verifiering och validering

Verifiering och validering (V&V) av automatiserade system blir alltmer kostsamt och tidskrävande, och många säkerhetshot och cyberattacker riktar sig mot industrin. Sedan 2020 är QRTECH involverad i det EU-finansierade projektet VALU3S, med målet att designa, implementera och utvärdera toppmoderna V&V-metoder och verktyg.

Per definition förväntas automatiserade system oberoende och säkert interagera med den miljö de verkar i. För att säkerställa att systemen fungerar som de ska utförs verifierings- och valideringsprocesser (V&V) från den allra första systemdesignfasen till de slutliga testfaserna och därefter. Dock blir V&V av automatiserade system alltmer kostsamt och tidskrävande (på grund av ökande storlek och komplexitet) samt de många säkerhetshot och cyberattacker som riktar in sig mot industrin.

Sedan 2020 är QRTECH involverad i det EU-finansierade projektet VALU3S, med syftet att designa, implementera och utvärdera toppmoderna V&V-metoder och verktyg. VALU3S samlar ett konsortium med industriella partners från 10 olika länder, tillsammans med ledande forskningsinstitut och universitet, för att uppnå projektets mål. Inom VALU3S studeras 13 användningsfall med specifika säkerhets-, säkerhets- och integritetskrav i detalj. QRTECH:s engagemang och bidrag till projektet ligger inom fordonsindustrin, där vi fokuserar på att minska tid och kostnad för V&V av krav på cybersäkerhet (vi använder penetrationstest och riskanalysmetoder i våra användningsfall).

QRTECH har en lång historia inom olika typer av forskningsprojekt. Vårt mål är att säkra QRTECH:s position i framkanten av strategiska teknikområden. Vårt arbete är långsiktigt och vi strävar efter att bidra till samhällets hållbara utveckling. Vi är stolta över att utöka vår kunskap inom ett allt viktigare område och bidra till nya rön inom VALU3S-projektet, som kommer att öka säkerheten och säkerheten för automatiserade system!

Om VALU3S

VALU3S samlar ett konsortium med partners från 10 olika länder, med en mix av industriella partners (24 st) från fordons-, jordbruks-, järnvägs-, hälso- och sjukvårds-, flyg- och industriell automations- och robotikdomäner samt ledande forskningsinstitut (6 st) och universitet (10 st) för att uppnå projektets mål. VALU3S är finansierade av ECSEL Joint Undertaking (JU) enligt bidragsavtalet nr 876852. JU får dessutom stöd från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

valu3s.eu

 

Kontaktperson

Andreas Käck

Forskning / Affärsutveckling

Läs mer