Artikel

QRTECH: hållbara, innovativa lösningar som fungerar -på riktigt!

 

Från kompetent teknikleverantör till innovativ samarbets- och affärsutvecklingspartner. Genom förflyttningen vill QRTECH positionera sig som en Technology Pathfinder. –Vi är med och gör skillnad inom flera högteknologiska branscher och arbetar ständigt med att hitta de bästa vägarna framåt mot en hållbar utveckling, säger Patrik Sahlsten, VD för QRTECH.

Sedan bolaget grundades 1997 har QRTECH alltjämt profilerat sig som ett genuint ingenjörsföretag, sprunget ur forskning och den världsledande fordonsindustrin i Göteborg. En kompetent teknikleverantör som levererar högkvalitativa, robusta och tillförlitliga system. Lösningar som fungerar -på riktigt. När Patrik Sahlsten tillträdde som VD 2019, efter 16 år som affärsutvecklingschef på det tidigare börsnoterade HiQ, startade också förflyttningen av QRTECH mot en position som innovativ samarbets- och affärsutvecklingspartner. En Technology Pathfinder, som visar vägen från start till mål.

Vi får tråden att hänga ihop, från affärsidé till förverkligande och färdigt projekt. Vi är ett innovativt ingenjörshus som gör uppdrag åt våra kunder där de sedan oftast äger resultatet, berättar Patrik.

En stark position inom elektronikkonstruktion och inbyggd mjukvara kompletteras med omfattande kunskap inom industriell IoT, artificiell intelligens och molntjänster. Teknik som används för att bygga ett hållbart samhälle.

För bolag som vill hänga med i den tekniska utvecklingen är tillgången till kompetenta team avgörande. IoT och uppkopplade prylar är här för att stanna. Sådana saker arbetar vi mycket med, säger Patrik.

Leverans sker till cirka vi 60% från de egna lokalerna, men QRTECH gör även uppdrag på plats hos kund. Bolaget präglas av ursprunget från Chalmers; ett flertal projekt inom forskning och utveckling pågår, bland annat kring grön teknik. Elektroniklabbet i Mölndal är ett av Nordens största, med integration och automatiserade testlabb, klimatkammare och ett EMC-labb. Det är här QRTECH säkerställer att lösningarna fungerar -på riktigt.

I elektroniklabbet är uppfinningsrikedomen stor; varje vecka har en ny lösning tagits fram. Ingenjörerna har även “Tech Nights”, där de kan utveckla sina egna idéer och utnyttja hela labbet för experiment. Ibland bjuds även studenter in från Chalmers.

Det är verkligen en kreativ miljö, där ingenjörer får testa sina gränser. Det genuina intresset för tekniken, stoltheten för vad vi åstadkommer och den energi som finns på bolaget imponerade på mig när jag började på QRTECH, säger Patrik.

Visionen framåt är att fortsätta lösa kundproblem och utveckla det hållbara samhället.

Förutom att koppla upp enheter på ett robust och säkert sätt, handlar många av uppdragen om hur bolag ska kunna dra affärsmässig nytta av att vara uppkopplade. Elektrifiering utgör också ett stort område, där vi är med och bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vår resa inom autonom körning och avancerade förarassistanssystem började som forskning kring hur vi kunde göra dessa system säkra. För att fatta säkra beslut har vi undersökt flera varianter av sensorer för att visualisera miljön runt fordonet.

Inför varje nytt projekt beaktar vi alltid hållbarhetsaspekten. Om vi är med och bidrar till en positiv inverkan på människor, klimatavtryck och resurser så vill vi gärna vara med, avslutar Patrik.

Artikel för nedladdning

Ladda ned

Kontaktperson

Patrik Sahlsten

Patrik Sahlsten

VD / Affärsutveckling

Läs mer