Kundcase

IoT-teknik från QRTECH bakom Aqua Roburs prisbelönta Fenix Hub

Aqua Robur, ledande leverantör av lösningar för vattennätsövervakning, har flerfaldigt prisbelönats för Fenix Hub, lösningen som ger vattenföretag återkoppling i realtid kring flödesstörningar. Ett långtgående samarbete med QRTECH ligger bakom den uppmärksammade tekniken.

Brist på dricksvatten är ett växande problem i så gott som samtliga länder. Stora mänger vatten går förlorade varje år, bland annat som följd av vattenledningsläckage. Aqua Robur designar och tillverkar IoT-utrustning, energy harvesting-lösningar samt mjukvaru- och integrationslösningar för vattenindustrin. Bland kunderna finns kommuner och bolag på den europeiska marknaden, som genom att digitalisera sina vattennät snabbt kan identifiera avvikelser. Verksamheten startade 2015 vid Chalmers Ventures i Göteborg och hade från början fokus på energy harvesting. Succesivt utvecklades erbjudandet till en IoT-produkt. Niklas Wicén, medgrundare och VD, berättar om förflyttningen som skedde tillsammans med QRTECH:

Under åren har våra samlade erfarenheter bidragit till att identifiera fler funktioner som effektiviserar vattennätsövervakning. QRTECHs kompetens, såväl tekniskt som strategiskt, var avgörande för oss vid utveckling och industrialisering av Fenix Hub.

Fenix Hub IoT-enhet kopplas samman med en turbin och med hjälp av sensorer ges återkoppling i realtid om flödesstörningar, vilket gör det lätt att snabbt lokalisera och laga läckor. Lösningen drivs av el, genom en generator, eller av ett batteri. Mätningarna skickas via trådlös kommunikation direkt in i kundens system eller till ett webbgränssnitt. IoT-tekniken har utvecklats sedan 2017 då samarbetet med QRTECH inleddes och belönats med flera utmärkelser. Bland annat erhöll Aqua Robur EU’s pris inom Horizon 2020, för bästa lösning för vattennätsövervakning utan behov av extern strömkälla.

Idag sker vidareutvecklingen i huvudsak internt hos Aqua Robur, som vid behov tar in stöttning från QRTECH.

Hos en samarbetspartner efterfrågar vi hög teknisk kompetens, lyhördhet och flexibilitet. Här ger vi QRTECH check i samtliga boxar, säger Niklas Wicén.

Peter Malmberg, Affärsansvarig vid QRTECH, konstaterar:

Att få vara med från början tillsammans med Aqua Robur längs resan från pilot till en färdig produkt har varit otroligt givande. God vattenförsörjning är en av Europas största utmaningar och vi är stolta över att vara delaktiga i att bidra till bättre förutsättningar inom ett sådant viktigt område.

Om Aqua Robur

Aqua Robur designar och tillverkar IoT-utrustning, energy harvesting-lösningar samt mjukvaru- och integrationslösningar för vattenindustrin. Bolaget grundades 2015 av bland annat Niklas Wicén och Martin Holm som en del av Chalmers Ventures. Aqua Robur har uppmärksammats som ett av Europas mest lovande miljöstartups och listades 2021 på Ny Tekniks startuplista.

www.aquarobur.com

Kontaktperson

Peter Malmberg

Internet of Things

Läs mer