Artikel

AI-drivna metoder för att förutse fel i bilindustrins kraftelektronik

Kraftfull elektronik blir endast framgångsrik om användarna kan känna sig trygga med funktionalitet, kvalitet och livslängd. Som partner i det europeiska forskningsinitiativet Intelligent Reliability 4.0 (iRel40) bidrar QRTECH till målet att öka kundnöjdheten och hållbar hantering av våra naturresurser.

Vi är alla starkt beroende av elektronik i vår vardag; trafik och mobilitet, industriell produktion, energi, kommunikation och sjukvårdssystem bygger på mycket komplexa elektroniska komponenter och system. Tillförlitlighet och kundnöjdhet måste alltid garanteras, och eventuella problem ska upptäckas tidigt.

Det europeiska forskningsinitiativet Intelligent Reliability 4.0 (iRel40) syftar till att förbättra tillförlitligheten hos elektroniska system och mikroelektroniska komponenter genom att minska felprocenten. iRel40 koordineras av Infineon Technologies AG och involverar 75 vetenskapliga och industriella partners från 13 länder.

QRTECH bidrar till projektet genom att utveckla en metod för att kombinera två teknologier, AI-algoritmer och Physics-of-failure, till ett nytt sätt att förutsäga fel i fordons kraftelektronik. Detta möjliggör mer exakt förebyggande underhåll och minskar antalet kritiska fel. Vi undersöker också en säkerhetslösning för AI-algoritmer, som möjliggör implementering i säkerhetskritiska tillämpningar. Målsystemen är transistorer som fungerar i DC/DC-omvandlare, avgörande för utvecklingen av el- och hybridfordon.

Pilotprojektet, som genomförs i nära samarbete med RISE, EDR Medeso och Scania, förväntas inte bara förbättra tillförlitligheten hos kraftelektroniken, utan också spara resurser genom att eliminera onödigt underhåll.

Om iRel40

Det paneuropeiska forskningsprojektet iRel40 syftar till att förbättra tillförlitligheten hos elektroniska system och mikroelektroniska komponenter genom att minska felprocenten längs hela värdekedjan. Projektet är uppdelat i åtta arbetspaket som behandlar aspekter som krav, teoretiska principer, material, testmetoder och pilotapplikationer. iRel40 koordineras av Infineon Technologies AG och involverar 75 vetenskapliga och industriella partners från 13 länder.

www.irel40.eu

Kontaktperson

Andreas Käck

Forskning / Affärsutveckling

Läs mer