Hur vi gör / Leveransmodeller

Från helhetsåtaganden till experthjälp

Behöver du hjälp med innovativ konceptutveckling? Eller kanske med att effektivisera leveransen av en befintlig produkt? Bara lugn, vi anpassar oss till era behov. Våra leveransmodeller sträcker sig från helhetsåtaganden till experthjälp.

Projektåtaganden

Med vår beprövade och certifierade projektleveransservice genomför vi olika typer av projekt. Som en komplett utvecklingspartner levererar vi projekt från konceptdesign och innovation till fullständiga implementeringsprojekt inom hårdvaruelektronik, programvaruutveckling och digitala lösningar. Kvalitet i varje detalj är ett av våra kärnvärden, och är ständigt i fokus i våra projektleveranser.

Kontakta oss

Team as a Service – hjälp när du behöver det

Team as a Service är QRTECHs sätt att leverera tvärfunktionella team, där möjligheten finns att koppla på vår kundorganisation och produktutveckling. Med denna leveransmodell kan du enkelt skala upp din avdelning med utökad kapacitet utan att behöva tänka på resurshantering. Detta skapar även flexibilitet i en smidig utvecklingsstruktur. En TaaS-leverans kan fungera som din outsourcade utvecklingsavdelning, ditt innovationsteam eller bara tillfälligt påskynda din leverans. Valet är ditt!

Kontakta oss

Specialistkonsulter till er tjänst

Behöver du stärka upp ditt team med specialister inom elektronikutveckling, inbyggda system eller digitala lösningar? Med vår leveransmodell för uppdrag på plats kan vi erbjuda specialistkompetens till ditt företag och dina projekt. Genom ett nära samarbete får vi också en bättre förståelse för ditt företag och hur vi på bästa sätt kan tillföra extra värde framåt.

Kontakta oss