Hur vi gör

Våra laboratorier

På QRTECH har vi fantastiska möjligheter att utveckla, testa och underhålla elektronik och mjukvara. I våra lokaler i Mölndal/Göteborg arbetar vi i toppmoderna laboratorier; från elektroniklabb, integration och automatiserade testlabb, till klimatkammare och till och med ett EMC-labb.

Kontaktperson

#1 Elektroniklaboratorier

 • Möjlighet att löda allt från QFN till kopparskenor
 • 15 arbetsplatser
 • Klimatkammare -65 °C till +180 °C
 • All relevant elektronisk mätutrustning (t.ex. spektrumanalysatorer, strömprober, nätverksanalysator, multimeter, ~20 oscilloskop)
 • Mekaniska prototypanläggningar
 • 3D-skrivare för PC och PLA

#2 Kraftceller

 • Två separata kraftceller som uppfyller nödvändiga säkerhetsstandarder
 • Kraftaggregat upp till 1500V
 • Elektroniska laster, aktiva och passiva
 • All relevant mätutrustning (t.ex. strömprober differentialprober, isoleringsutrustning)

#3 EMC-laboratorier

 • GTEM-cell
 • ESD-simulator
 • Mätning av utstrålade och ledningsburna störningar
 • Arbetsutrymme som är tillräckligt stort för att passa olika typer av fordon
 • Relevant elektronisk mätutrustning

#4 HIL RIG-laboratorier

 • ~25 dedikerade och strukturerade HIL-laboratorieplatser
 • Stödjande infrastruktur för kraft och kommunikation
 • Testmotorn driver HIL-tester på ett välstrukturerat och rapporterbart sätt
 • QRCAN levererar simulerad kommunikation och I / O-miljö för CAN, LIN, UART, ADC, SCB och SCG
 • CI / CD för fysisk enhetstestning
 • Visualisering av projektförlopp med kravspårning

Kontaktperson

Martin Dermark

Hårdvara / Elektronikutveckling