Hur vi gör / Forskning

I teknikens framkant

I alla våra forskningsprojekt samarbetar vi med våra kunder och ledande aktörer för att skapa koncept och prototyper som nyttjar den senaste tekniken. Vi är stolta över att ligga i framkant av teknikutvecklingen. Vi tror att detta är nyckeln till att hitta de bästa vägarna framåt för våra kunder. Forskningsprojekten utgör en fördomsfri miljö där idéer får utrymme att flöda fritt, så att nya innovationer kan ta form.

Kontaktperson

Grön teknik för hållbar utveckling

All vår forskning drivs av hållbar utveckling. Även om vi fokuserar på alla aspekter av hållbarhet, har vi ett särskilt fokus på grön teknik för att optimera befintliga produkter. Men också för att kunna ifrågasätta gamla sanningar.

GreenTech

Läs mer

Artificiell Intelligens

Läs mer

Kraftelektronik

Läs mer

Internet of Things

Läs mer

GreenTech projekt – Eldrivna flygplan

Genom att integrera nya elektroniska komponenter i ett flygplans kraftomvandling lyckades vi minska systemets vikt med 90%. Ett radikalt framsteg, speciellt i en bransch där du vanligtvis jagar bråkdelar av en procent. Detta har en stor inverkan på bränsleförbrukningen för all transport – och kan möjliggöra full elektrifiering av alla transporter, inklusive flygplan.

GreenTech projekt – Simulerad testkörning av autonoma bilar

Vad kan göras för att minska avfallet i utvecklingsfasen? Flera saker! Som ett medel för oss själva – men också som en tjänst för våra kunder – bedriver vi forskning inom virtuell testning och verifiering av autonoma bilar. Detta eliminerar tråkiga och resurstunga fysiska tester.

Genom att implementera simulering för att testa din nya programvara för autonom körning möjliggörs kontinuerlig integration och distribution. Vi kan testa 3 000 000 km körning över natten, vilket annars skulle uppgå till cirka 550 kilo koldioxidutsläpp. Och det är inte den enda effekten. Med virtuell simulering kan du testa nödvändiga kritiska scenarier, utan all körning däremellan, vilket ytterligare eliminerar resurstung körning.

Artificiell Intelligens – säkerhetsbur

Att göra AI säker är en av våra största utmaningar. Vi investerar i AI med en av våra kärnkompetenser – säkerhet. Utmaningen berör såväl bilar som självkörande bilar och HealthTech för automatiserat beslutsstöd med bildanalys.

I en mängd forskningsprojekt har vi utvecklat metoder och verktyg för att bedöma och öka tillförlitligheten samt beredskapen för AI-baserade system. Tillförlitligheten ökas genom att upptäcka när AI försöker fatta beslut om saker den inte är utbildad för. Vi kallar detta koncept för en säkerhetsbur. Tillförlitligheten ökar genom att visualisera hur AI fattar beslut, så att sjuksköterskor, läkare och förare kan lita på systemen. Beredskapen ökar genom nära samarbete med våra kunder för att förstå deras organisationers specifika behov. På så sätt kan vi tillhandahålla anpassade lösningar för varje enskild kund.

Artificiell Intelligens – förutsägande underhåll

I ett pågående forskningsprojekt slår vi samman AI och kraftelektronik. I iREAL4.0, ett forskningsprojekt finansierat av ECSEL-programmet, undersöker vi möjligheten att öka tillförlitligheten hos en elektrisk drivlina genom att analysera de elektriska komponenternas hälsa i realtid. Detta är inte möjligt med hjälp av vanliga statistikmetoder, men möjliggörs genom utbildning av AI för att upptäcka små avvikelser i komponenternas beteende i en växelriktare.

Kraftelektronik – SiC

QRTECH har fokuserat på att utforska möjligheterna med nya material, exempelvis kiselkarbid och andra bredbandsmaterial. De nya komponenterna baserade på dessa material möjliggör bättre systemlösningar – både vad gäller effektivitet, men också optimering av vikt och volym för de system vi bygger. Vi har använt kiselkarbid för flera av våra kraftelektronikapplikationer, t.ex. DC/DC-effektkonvertering för ombordladdning av elbilar och AC/DC-omvandling för flyg- och rymdtillämpningar.

IoT – konnektivitet och cybersäkerhet

I våra forskningsprojekt utökar vi vår kunskap inom ett allt viktigare område: cybersäkerhet.

Genom att använda en uppsättning cybersäkerhetstester kan vi utföra penetrationstester av inbäddade enheter för att mildra säkerhetsfel i utvecklingsstadiet, snarare än i fält. Dessa tester sträcker sig över flera områden, som wifi, LTE och IoT-protokoll. Testerna genomförs för att öka säkerheten i systemen och för att förhindra skadliga attacker och missbruk av produkterna.

Vår kunskap om cybersäkerhet riktar sig specifikt till de produkter som vi utvecklar, dvs. inbäddade enheter för anslutna bilar, tunga maskiner och anslutna hälsotekniska enheter.

Kontaktperson

Andreas Käck

Forskning / Affärsutveckling

andreas.kack@qrtech.se
+46 73 087 41 63